Obec Lužice

Ostatní nákupy

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 38 843 Kč 29,2%
5171 Opravy a udržování 0 Kč 0,0%
5172 Programové vybavení 32 849 Kč 93,9%
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 474 Kč 18,4%
5175 Pohoštění 4 520 Kč 22,6%