Obec Lužice

Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 623 Kč 24,9%
5194 Věcné dary 623 Kč 24,9%