Obec Lužice

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 440 Kč 88,0%
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 440 Kč 88,0%