Obec Lužice

Převody vl.fondům ve vztahu k útvarům bez plné práv.subj.

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 300 000 Kč 100,0%
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 300 000 Kč 100,0%