Obec Lužice

Ost.neinv.tr.jin.veř.rozpoč.,platby daní a další povin.pl.

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 616 Kč 91,6%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč 0,0%
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně 10 586 Kč 100,0%
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 30 Kč 6,0%