Obec Lužice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 006 Kč 13,3%
23 Vodní hospodářství 12 006 Kč 13,3%