Obec Lužice

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 922 Kč 24,0%
339 Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 1 922 Kč 24,0%