Obec Lužice

Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 922 Kč 24,0%
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 1 922 Kč 24,0%