Obec Skorošice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 069 032 Kč 31,0%
50 Platy a podobné a související výdaje 850 884 Kč 20,4%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 308 870 Kč 44,3%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 12 830 Kč 10,4%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 1 896 449 Kč 137,6%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč 0,0%
55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 0 Kč 0,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%