Obec Skorošice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 430 492 Kč 0,00%
50 Platy a podobné a související výdaje 482 536 Kč 0,00%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 001 277 Kč 0,00%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 3 527 Kč 0,00%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 943 153 Kč 0,00%