Obec Skorošice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 430 926 Kč 34,2%
50 Platy a podobné a související výdaje 482 536 Kč 11,6%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 6 408 721 Kč 51,8%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 7 171 Kč 5,8%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 1 532 499 Kč 93,1%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč 0,0%
55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 0 Kč 0,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,0%