Obec Skorošice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 417 481 Kč 53,6%
50 Platy a podobné a související výdaje 3 882 441 Kč 93,1%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 5 564 818 Kč 56,1%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 18 330 Kč 14,9%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 2 894 708 Kč 98,8%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 53 250 Kč 140,1%
55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 0 Kč 0,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 3 935 Kč 0,1%