Obec Postřižín

Obec Postřižín

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2021 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 23 998 484 Kč 91,9%
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 8 602 273 Kč 83,7%
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 9 965 711 Kč 110,7%
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 992 537 Kč 118,0%
15 Majetkové daně 4 437 963 Kč 74,0%