Obec Postřižín

Obec Postřižín

Příjmy

Rok 2021 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 32 017 136 Kč 93,3%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 23 998 484 Kč 91,9%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 504 804 Kč 90,9%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 513 849 Kč 99,4%