Obec Postřižín

Obec Postřižín

Příjmy

Rok 2021 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 38 616 292 Kč 98,1%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 30 354 259 Kč 97,7%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 725 709 Kč 97,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 536 324 Kč 100,0%