Obec Postřižín

Obec Postřižín

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2021 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 504 804 Kč 90,9%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 891 655 Kč 92,5%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 613 149 Kč 88,8%