Obec Postřižín

Obec Postřižín

PŘIJATÉ TRANSFERY

Rok 2021 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 513 849 Kč 99,4%
41 Neinvestiční přijaté dotace 2 086 971 Kč 98,2%
42 Investiční přijaté dotace 4 426 878 Kč 100,0%