Obec Postřižín

Obec Postřižín

Výdaje dle druhů

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 21 590 513 Kč 77,6%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 564 173 Kč 71,4%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 026 340 Kč 86,3%