Obec Postřižín

Obec Postřižín

Výdaje dle druhů

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 23 333 060 Kč 80,5%
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 505 934 Kč 76,1%
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 827 126 Kč 86,3%