Obec Postřižín

Obec Postřižín

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,0%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0 Kč 0,0%