Obec Postřižín

Obec Postřižín

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 23 333 060 Kč 80,5%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 10 080 619 Kč 92,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 9 606 660 Kč 69,9%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 6 655 Kč 33,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 221 520 Kč 81,6%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 417 606 Kč 84,9%