Obec Postřižín

Obec Postřižín

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 21 590 513 Kč 77,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 9 611 982 Kč 88,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 8 581 240 Kč 68,4%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 6 655 Kč 33,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 205 560 Kč 75,7%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 185 076 Kč 78,9%