Obec Postřižín

Obec Postřižín

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 080 619 Kč 92,3%
22 Doprava 6 466 645 Kč 88,7%
23 Vodní hospodářství 3 613 974 Kč 99,5%