Obec Postřižín

Obec Postřižín

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 606 660 Kč 69,9%
31 Vzdělávání a školské služby 2 384 812 Kč 78,0%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 400 497 Kč 70,4%
34 Sport a zájmová činnost 775 292 Kč 75,6%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 318 494 Kč 52,4%
37 Ochrana životního prostředí 4 727 566 Kč 72,0%