Obec Postřižín

Obec Postřižín

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 221 520 Kč 81,6%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč 0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 191 520 Kč 100,0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 30 000 Kč 100,0%