Obec Žalany

Platy a podobné a související výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 175 582 Kč 29,0%
501 Platy 543 592 Kč 29,1%
502 Ostatní platby za provedenou práci 355 384 Kč 33,9%
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 276 606 Kč 24,3%