Obec Žalany

Neinvestiční nákupy a související výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 414 232 Kč 28,1%
513 Nákup materiálu 126 387 Kč 22,6%
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 68 789 Kč 36,2%
515 Nákup vody, paliv a energie 272 697 Kč 42,3%
516 Nákup služeb 627 420 Kč 31,7%
517 Ostatní nákupy 310 265 Kč 19,0%
519 Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary 8 675 Kč 21,7%