Obec Žalany

Nakládání s odpady

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 289 615 Kč 36,2%
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 688 Kč 31,4%
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 227 894 Kč 32,6%
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 46 033 Kč 92,1%