Obec Žalany

Ochrana přírody a krajiny

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 193 243 Kč 16,1%
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 193 243 Kč 16,1%