Město Dolní Kounice

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 12 369 554 Kč 45,2%
61 Investiční nákupy a související výdaje 9 879 554 Kč 39,7%
62 Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů 2 490 000 Kč 100,0%