Město Vidnava

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 1 857 444 Kč -1 393 758 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 3 300 000 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -1 442 556 Kč -1 442 556 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 48 798 Kč