Město Vidnava

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2020

Uzavřený měsíc 12/2020

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet28 790 257 Kč
Upravený rozpočet41 319 626 Kč
Skutečnost36 846 335 Kč
Stav plnění89,2%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-4 557 444 Kč
-4 557 444 Kč
4 470 703 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet33 347 701 Kč
Upravený rozpočet45 877 070 Kč
Skutečnost32 375 632 Kč
Stav plnění70,6%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 8 814 628 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 412 436 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 365 369 Kč
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 715 472 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 212 881 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1031 Pěstební činnost 5 762 344 Kč
6171 Činnost místní správy 3 435 130 Kč
2212 Silnice 3 366 463 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3 272 626 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 228 970 Kč