Město Vidnava

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 12/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet25 505 000 Kč
Upravený rozpočet43 282 198 Kč
Skutečnost43 258 911 Kč
Stav plnění99,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

1 442 556 Kč
-1 857 444 Kč
3 700 400 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet24 062 444 Kč
Upravený rozpočet45 139 642 Kč
Skutečnost39 558 511 Kč
Stav plnění87,6%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 176 235 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 8 607 068 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 169 145 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 499 857 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 271 943 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1031 Pěstební činnost 6 184 661 Kč
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5 649 009 Kč
3113 Základní školy 3 520 548 Kč
6171 Činnost místní správy 3 064 388 Kč
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 2 959 001 Kč