Město Vidnava

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2023

Uzavřený měsíc 4/2023

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet32 412 514 Kč
Upravený rozpočet33 526 397 Kč
Skutečnost11 383 508 Kč
Stav plnění34,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

656 652 Kč
656 652 Kč
3 608 221 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet31 755 862 Kč
Upravený rozpočet32 869 745 Kč
Skutečnost7 775 287 Kč
Stav plnění23,7%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 3 770 585 Kč
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 1 421 620 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 353 322 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 199 592 Kč
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 999 068 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 1 198 759 Kč
6171 Činnost místní správy 1 010 591 Kč
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 668 492 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 565 770 Kč
2310 Pitná voda 459 340 Kč