Město Vidnava

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2024

Uzavřený měsíc 1/2024

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet32 836 000 Kč
Upravený rozpočet32 836 000 Kč
Skutečnost2 428 954 Kč
Stav plnění7,4%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-5 343 348 Kč
-5 343 348 Kč
813 621 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet38 179 348 Kč
Upravený rozpočet38 179 348 Kč
Skutečnost1 615 333 Kč
Stav plnění4,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 031 903 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 368 060 Kč
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 329 558 Kč
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 322 892 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 108 204 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 797 965 Kč
3113 Základní školy 212 950 Kč
3143 Školní družiny a kluby 86 262 Kč
3111 Mateřské školy 76 674 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 74 024 Kč