Město Vidnava

Výdaje dle odvětví

Rok 2020 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 32 375 632 Kč 70,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 6 050 533 Kč 99,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 9 204 233 Kč 97,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 10 742 234 Kč 96,1%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 18 243 Kč 50,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 455 541 Kč 4,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 904 849 Kč 72,9%