Město Vidnava

Financování v roce 2022

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 5 900 000 Kč -639 908 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 6 700 000 Kč 10 136 429 Kč
8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 10 000 000 Kč 0 Kč
8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje -10 000 000 Kč -10 000 000 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -800 000 Kč -799 372 Kč
8901 Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 Kč 23 035 Kč