Obec Lány

Obec Lány

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 170 000 Kč 77,3%
31 Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy 170 000 Kč 77,3%