Obec Lány

Obec Lány

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 300 830 Kč 92,2%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 1 012 693 Kč 84,4%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 1 282 137 Kč 99,3%
24 Přijaté splátky půjč.prostředků 6 000 Kč 100,0%