Obec Lány

Obec Lány

Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 012 693 Kč 84,4%
211 Příjmy z vlastní činnosti 576 870 Kč 77,7%
213 Příjmy z pronájmu majetku 434 996 Kč 96,0%
214 Výnosy z finančního majetku 827 Kč 16,5%