Obec Lány

Obec Lány

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 282 137 Kč 99,3%
231 Príjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh.majetku 6 681 Kč 74,2%
232 Ostatní nedaňové příjmy 1 275 456 Kč 99,5%