Obec Lány

Obec Lány

Přijaté splátky půjč.prostředků

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 000 Kč 100,0%
246 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 6 000 Kč 100,0%