Obec Lány

Obec Lány

Příjmy z prodeje dlouh.majetku a ostatní kapitál. příjmy

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 170 000 Kč 77,3%
311 Příjmy z prodeje dlouh. majetku (kromě drobného) 170 000 Kč 77,3%