Obec Skorošice

Příjmy z pronájmu majetku

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 839 534 Kč 90,6%
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 231 041 Kč 99,6%
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 595 963 Kč 88,3%
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 Kč 0,0%
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 12 530 Kč 100,0%