Obec Skorošice

Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 320 999 Kč 58,9%
211 Příjmy z vlastní činnosti 599 276 Kč 43,8%
213 Příjmy z pronájmu majetku 667 593 Kč 82,1%
214 Výnosy z finančního majetku 54 130 Kč 92,5%