Obec Skorošice

Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 515 069 Kč 86,2%
211 Příjmy z vlastní činnosti 621 025 Kč 80,4%
213 Příjmy z pronájmu majetku 839 534 Kč 90,6%
214 Výnosy z finančního majetku 54 510 Kč 92,9%