Obec Skorošice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2018 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 824 376 Kč 35,5%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 808 751 Kč 36,4%
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0 Kč 0,0%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 15 625 Kč 25,3%