Město Vidnava

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 39 558 511 Kč 87,6%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 6 413 296 Kč 95,5%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4 612 268 Kč 84,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 19 774 739 Kč 97,3%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 35 904 Kč 99,7%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 475 564 Kč 14,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 8 246 741 Kč 88,8%