Město Vidnava

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 19 774 739 Kč 97,3%
31 Vzdělávání a školské služby 5 203 650 Kč 100,0%
32 Vzdělávání a školské služby 112 162 Kč 93,5%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 3 954 706 Kč 97,2%
34 Tělovýchovná a zájmová činnost 5 749 009 Kč 98,6%
35 Zdravotnictví 50 000 Kč 100,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 764 737 Kč 94,7%
37 Ochrana životního prostředí 2 940 476 Kč 92,4%