Obec Věrovany

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 34 374 782 Kč -8 155 851 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 37 456 382 Kč -5 700 381 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -3 081 600 Kč -2 523 600 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 68 131 Kč