Obec Věrovany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2018

Uzavřený měsíc 12/2018

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet23 422 668 Kč
Upravený rozpočet24 314 943 Kč
Skutečnost25 027 237 Kč
Stav plnění102,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-17 030 787 Kč
-17 030 787 Kč
6 907 978 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet40 453 455 Kč
Upravený rozpočet41 345 730 Kč
Skutečnost18 119 259 Kč
Stav plnění43,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 8 692 341 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 000 883 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 527 198 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 2 320 585 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 481 003 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3631 Veřejné osvětlení 2 832 009 Kč
6171 Činnost místní správy 2 100 249 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 591 810 Kč
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 1 435 051 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 154 150 Kč