Obec Věrovany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2022

Uzavřený měsíc 5/2022

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet33 937 703 Kč
Upravený rozpočet33 937 703 Kč
Skutečnost18 949 702 Kč
Stav plnění55,8%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-40 322 012 Kč
-40 322 012 Kč
211 825 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet74 259 715 Kč
Upravený rozpočet74 259 715 Kč
Skutečnost18 737 876 Kč
Stav plnění25,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 8 098 921 Kč
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 4 834 493 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 259 354 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 249 756 Kč
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 836 436 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 12 754 623 Kč
6171 Činnost místní správy 804 708 Kč
3631 Veřejné osvětlení 802 825 Kč
3111 Mateřské školy 580 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 573 639 Kč