Obec Věrovany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 12/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet26 549 815 Kč
Upravený rozpočet26 552 447 Kč
Skutečnost29 462 688 Kč
Stav plnění111,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-21 100 194 Kč
-21 100 194 Kč
6 099 649 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet47 650 009 Kč
Upravený rozpočet47 652 641 Kč
Skutečnost23 363 039 Kč
Stav plnění49,0%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 9 022 097 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 738 889 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 007 454 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 2 287 602 Kč
4134 Převody z rozpočtových účtů 2 240 000 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3631 Veřejné osvětlení 4 860 766 Kč
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 891 000 Kč
6171 Činnost místní správy 2 011 645 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 866 042 Kč
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 800 553 Kč