Obec Věrovany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2021

Uzavřený měsíc 10/2021

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet36 240 328 Kč
Upravený rozpočet37 580 328 Kč
Skutečnost27 754 153 Kč
Stav plnění73,9%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-34 374 782 Kč
-34 374 782 Kč
8 155 851 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet70 615 110 Kč
Upravený rozpočet71 955 110 Kč
Skutečnost19 598 302 Kč
Stav plnění27,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 8 275 878 Kč
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4 361 725 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 3 876 823 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 687 838 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 1 813 280 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 8 992 783 Kč
6171 Činnost místní správy 1 855 485 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 945 253 Kč
3613 Nebytové hospodářství 871 737 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 795 198 Kč