Obec Věrovany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2022

Uzavřený měsíc 10/2022

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet33 937 703 Kč
Upravený rozpočet33 955 788 Kč
Skutečnost33 788 860 Kč
Stav plnění99,5%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-40 322 012 Kč
-40 322 012 Kč
3 484 990 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet74 259 715 Kč
Upravený rozpočet74 277 800 Kč
Skutečnost30 303 870 Kč
Stav plnění40,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 10 049 763 Kč
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 8 111 671 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 4 533 330 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 2 741 145 Kč
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 1 863 462 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 13 716 528 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 269 380 Kč
6171 Činnost místní správy 1 595 913 Kč
3631 Veřejné osvětlení 1 160 425 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 071 246 Kč