Obec Věrovany

Příjmy

Rok 2021 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 27 754 153 Kč 73,9%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 18 760 620 Kč 88,4%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 021 831 Kč 74,0%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 800 Kč 4,4%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 962 903 Kč 51,9%