Obec Věrovany

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 19 598 302 Kč 27,2%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 9 351 578 Kč 18,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 5 789 782 Kč 46,2%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 255 752 Kč 59,9%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 124 870 Kč 11,5%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 4 076 321 Kč 67,7%